Úvod

Ateliér STAVIKON Piešťany pôsobí na trhu od roku 1992 ako architektonická a projektová kancelária.

  • Architektúra je odrazom doby a prostredia, v ktorých vzniká.
  • Pri svojej tvorbe sa snažím všímať si miestnu tradíciu, rešpektovať prírodu a kultivovane tvoriť s novými technológiami.
  • Toto sú predpoklady, ktoré nás dovedú ku kvalitnému dielu.