Profil

PREDBEŽNÁ ŠTÚDIA VYKONATEĽNOSTI

  • Analýza vašeho zámeru, posúdenie pozemku stavby, priestoru vo vzťahu ku Vaším potrebám.

ŠTÚDIA

DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY